Naša firma

Spoločnosť Truck Trans Trade — Pinke Robert úspešne pôsobí v oblastiach medzinárodnej kamiónovej dopravy a zasieľateľstva od roku 1996. Za toto obdobie sa firma rozrástla po stránke materiálno-technickej aj personálnej. V roku 2002 rozšírila naša firma pôsobnosť o servis nákladných vozidiel, v ktorom sú naše vozidlá udržiavané v čo najlepšom stave.

BudovaĎalšou dôležitou oblasťou pôsobenia firmy je nákup a predaj ojazdených vozidiel, predovšetkým vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Aktuálne ponuky ojazdených vozidiel sú k dispozícii v sekcii Ojazdené vozidlá.

Veľká pozornosť je venovaná už od začiatku sústavnému rozvoju spoločnosti. Rýchlo rastúci počet spokojných zákazníkov je dôkazom rozširovania a skvalitňovania služieb poskytovaných našim obchodným partnerom. Spoločnosť využíva moderné komunikačné technológie, ktoré jej umožňujú narábať s veľkým množstvom informácií a poskytovať svojím klientom rýchle, kvalitné služby. Cieľom našej práce je poskytovať služby, ktorých výsledkom bude spokojnosť našich zákazníkov a spokojnosť nás samých z dobre vykonanej práce.

Naša spoločnosť sa v roku 2007 presťahovala do nových priestorov, kde poskytujeme našim zákazníkom nielen kompletnejšie, ale hlavne kvalitnejšie služby. Z hľadiska stratégie môžeme povedať, že firma má jasné zámery, v ktorých sú zakotvené všetky progresívne prvky prispievajúce k dynamickému rastu firmy.

Dôraz kladieme aj na vhodný výber a pravidelné vzdelávanie našich zamestnancov, čo nám pomáha skvalitňovať poskytované služby pre našich zákazníkov. Sme si vedomí, že bez zvyšovania ich vzdelanostnej úrovne nie je možný ďalší rozvoj našej spoločnosti.

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného úradu Nové Zámky. Ev. č.: Žo – 95/751, reg. č.: 749/95.